Home

BLACK HAWK INTERGUARD


ความคุ้มค่าในการว่าจ้างของท่าน ?

คุณคาดหวังอะไรจากการว่าจ้าง
ราคาค่าจ้างที่ถูกที่สุด ? การบริการที่ดีที่สุด ? ชื่อเสียงองค์กร ?

ท่านมั่นใจว่าบริการ รปภ.ที่ท่านใช้อยู่เหมาะสมที่สุด ?

เหตุผลในการว่าจ้าง บริษัทรักษาความปลอดภัย ของท่านคืออะไร หากท่านค้นหาเหตุผลในการว่าจ้างเจอ ท่านจะเจอ บริษัทฯ ที่ตอบโจทย์ท่านได้อย่างเหมาะสมที่สุด

มาตรฐานสูงนั้นสร้างยาก

แต่การรักษามาตรฐานนั้น ยากยิ่งกว่า


เป็นคำกล่าว ที่อยู่ในหลายแวดวงการทำงาน
รวมถึง งานรักษาความปลอดภัย
ทั้งตัว พนักงานรักษาความปลอดภัย ทีมงาน รวมถึงตัวบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่มักจะดีในช่วงแรก หรือช่วงที่กำลังจะต่อสัญญา แต่ระยะเวลาส่วนใหญ่ในระหว่างสัญญานั้น ไม่สามารถทำได้
ทั้งการควบคุมคุณภาพและการแก้ปัญหา

BHI มาตรฐานทางด้านสุขภาพจิตพนักงานฯ

การคัดเลือก / การฝึกอบรม จากบริษัทรักษาความปลอดภัย ไม่ได้ทำให้ท่านได้ รปภ.ที่ดีที่สุด แต่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

เราให้ได้มากกว่าทุกที่ ที่คุณหา

หากจะต้องทำการเปรียบเทียบกันแล้ว BHI มั่นใจว่า เราให้ได้มากกว่าทุกที่ที่ท่านหาอยู่หรือกำลังต่อรอง

ในราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผล

จ่ายถูกต้องตามกฏหมายแรงงาน และสวัสดิการอื่นที่ แรงงานพึงจะได้รับ อย่างมีมนุษยธรรม

การรับประกันความพึงพอใจตลอดอายุสัญญาจ้าง

เพื่อเป็นสิ่งยืนยันและให้ลูกค้ามั่นใจว่า BHI จะดูแลหน่วยงานท่านได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง เราจึงได้ออกแบบบริการหลังการขาย ที่เน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

รับประกันด้านกำลังพล

มีกำลังพลสำรองพร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีการรับอัตรากำลังพลเข้าใหม่อย่างสม่ำเสมอตามนโยบาย BHI

รับประกันความรวดเร็ว

เมื่อมีปัญหา หรือ คุณภาพไม่ถึงมาตรฐาน เราสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงการเข้าพบผู้ว่าจ้างเพื่อรับฟังปัญหา

รับประกันคุณภาพการทำงาน

เรามีการวัดผลอย่างสม่ำเสมอด้วยแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน สามารถเห็นแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างลูกค้าที่เลือกใช้บริการ BHI

หากเริ่มสนใจ

โปรดติดต่อเราโดยด่วน !!!