ความคาดหวังขั้นสูงในตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย

หลายครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นการกระทบกระทั่งอย่างดุดัน ระหว่างลูกค้ากับ พนักงาน รปภ. สิ่งที่ตามมาคือการวิจารณ์ในวงกว้าง ทั้งในโซเชียลมีเดียและข่าวสารทั่วไปเป็นประจำไม่ขาดสาย และความจริงที่เกิดก็มักจะมี 2 แบบ นั้นคือ เป็นฝ่ายที่รองรับอารมของลูกค้า หรือ เป็นผู้ที่ทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรและหน่วยงาน จะเห็นได้ว่า ผู้เขียนไม่ได้แยกฝั่งเป็น ฝ่ายผิดหรือถูก เพราะหากเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริง มีแต่เสียกับเสียกันทั้ง 2 ฝ่าย ไม่เกิดผลดีใดๆ ทั้งสิ้น แต่ในมุมมองอีกเหตุการณ์หนึ่ง หากพนักงาน รปภ. ที่อยู่ในสถานการณ์นั้นสามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยม ปราศจากคำพูดที่รุนแรง มีการใช้หลักเหตุและผลในการเจรจา ผลที่เกิดขึ้นหากเกิดการวิจารณ์ในวงกว้าง นั้นคือคำชมเชยและความเป็นมืออาชีพของการปฏิบัติงาน

เพราะฉะนั้น สิ่งที่ปถุชนทั้งหลายคาดหวังโดยลึกๆแล้วจาก พนักงาน รปภ. หรือแม้แต่พนักงานที่เป็นระดับผู้ให้บริการในสาขางานต่างๆนั้น คือ การควบคุมสถานการณ์นั่นเอง เช่นหากมีพนักงาน รปภ.อยู่ใกล้บริเวณเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ผู้คนโดยรอบต่างคาดหวังให้ พนักงาน รปภ.รายนั้นจัดการอะไรสักอย่าง ที่จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายไม่ว่าจะโทรแจ้งตำรวจ , หรือการเรียกระดมพลเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ , การรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างทันท่วงที สิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้าง ลูกค้าที่จ่ายเงินจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย ลึกๆแล้วคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น นั้นคือการแก้ปัญหา การบรรเทาปัญหาให้เบาลง ผ่อนหนักเป็นเบา เช่นเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะ อัคคีภัย , โจรกรรม , ทะเลาะวิวาท หรือแม้แต่การตรวจสอบประเมินผลต่างๆภายในองค์กร

สุดท้ายแล้ว พนักงาน รปภ.เป็นเพียงบุคคลทั่วไปที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพขั้นต้นเพียงเท่านั้น มิได้มีความเชี่ยวชาญเจาะลึกลงไปในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น การว่าจ้างหรือการเลือกให้มีพนักงาน รปภ. ในพื้นที่หน่วยงานของท่าน จึงสามารถตอบโจทย์ความปลอดภัยได้เพียงขั้นต้นเท่านั้น ตามหลักความปลอดภัยทั่วไปที่ว่าตามตัวบทกฏหมายของบ้านเมือง

‘ หากจะกล่าวให้ถูกต้องคือ ยุคสมัยนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัย คือ พนักงานให้บริการที่จะทำให้รู้สึกและสัมผัสถึงความปลอดภัย ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s