ค่าบริการที่เหมาะสม ถูกวัดจากอะไร ใครเป็นคนกำหนด ?

ผู้ที่ใช้บริการ จาก บริษัทรักษาความปลอดภัย เคยสงสัยหรือตั้งคำถามในใจหรือไม่ว่า
ราคาค่าบริการ รปภ.
แต่ละที่ทำไมถึงแตกต่างกันขนาดนี้ บางที่ถูกมาก บางที่แพงมาก แล้วต่างกันตรงไหน ในเมื่อใช้คนทำงานเหมือนกัน มีแขนมีขา มีอวัยวะครบเท่ากัน ถูกวัดจากปัจจัยอะไร และ ใครเป็นผู้กำหนดราคาของปัจจัยต่าง ๆ  บทความนี้จะช่วยไขความกระจ่างอย่างถ่องแท้ให้กับท่านเอง

ราคาค่าบริการ ที่แตกต่างกันนั้นย่อมมีสาเหตุที่มาที่ไปแน่นอน ซึ่งถูกกำหนดโดยปัจจัยต่าง ๆ ทางด้านการให้บริการที่จับต้องได้  หรือปัจจัยที่ บริษัท รปภ. มองเห็นถึงคุณค่าในสิ่งนั้นว่ามีมูลค่าสูง
ตัวอย่างปัจจัยต่อการตั้งราคา เช่น

 1. ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลมาเปน รปภ. ที่มีการสรรหาคัดเลือก มีขั้นตอนแตกต่างกันไปในแต่ละที่
  ซึ่งบางที่จะมีการคัดเลือกแบบหยาบ ๆ หรือคัดเลือกแบบละเอียด เช่น มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมมาทำงาน มีการประเมินสุขภาพจิต ความสมส่วนของร่างกาย บุคลิกภาพ กับ ไม่มีการตรวจสอบพื้นเพเบื้องหลัง ได้บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม หรือ ได้ผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมทางร่างกาย เช่น อ้วนไป เตี้ยไป ผอมไป  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพและภาพลักษณ์ของหน่วยงานผู้ว่าจ้างอย่างแน่นอน
  ปัจจัยนี้จึงส่งผลต่อความยุ่งยากของการหาคนมาทำงานให้มีคุณภาพต่อไป จึงถือเป็นต้นทุนทางด้านราคาค่าบริการ
 2. การบริการหลังการขาย
  ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกัน เช่น มีหลักเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างต่อการให้บริการหรือไม่ ติดตามผล แก้ไขหรือไม่  ปัญหาที่ร้องเรียนไปได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหรือไม่ มีการสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอการสนับสนุนหรือไม่ จึงถือเป็นต้นทุนในการปฏิบัติดูแลคุณภาพ
 3. การรับประกัน
  มีการรับประกันในเรื่องใดบ้าง ความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง ไม่รัดกุม จากการปฏิบัติงานของพนักงาน รปภ การโจรกรรมทรัพย์สิน การจัดการความปลอดภัยในพื้นที่จอดรถ มีการเคลมความเสียหายหรือไม่ เงื่อนไขเป็นอย่างไร   ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาหรือปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การบริการให้ถูกต้องตามการว่าจ้าง มีขีดจำกัดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ใช้เวลากี่นาที กี่ชั่วโมง กี่วัน การหักตามรายการ ว่ากล้ารับประกันเงื่อนไขของผู้ว่าจ้างหรือไม่ ว่าหากปฏิบัติตามข้อบังคับไม่ได้  หรือตามสิ่งที่ บริษัท รปภ เองนั้นได้นำเสนอต่อผู้ว่าจ้างไป มีมูลค่าในการหักเท่าไร มากเพียงพอต่อความมั่นใจของผู้ว่าจ้างหรือไม่ เช่น รับประกันว่าพนักงานตนเองจะไม่มีการหลับเวร แต่ไม่กล้ารับประกันมูลค่าในการหักที่สูง หรือ รับประกันกำลังพลไม่มีการขาดจุด แต่มีมูลค่าการหักในเรื่อง พนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบอยู่ที่ จุดละ 500 600 บาท แบบนี้ ซึ่งไม่สมเหตุสมผลต่อการกล้ารับประกัน  นี่จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของราคาค่าบริการที่แตกต่างกัน ตามความมั่นใจของผู้ให้บริการจึงกล้ารับประกันต่อผู้ว่าจ้าง
 4. อุปกรณ์เสริมการปฏิบัติงาน
  การสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ มีอุปกรณ์ที่ช่วยให้การบริหารจัดการหน้างานให้สะดวกหรือง่ายขึ้นหรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรนำมาเปรียบเทียบกันรายต่อราย เช่น ผู้ว่าจ้างต้องการหาผู้ให้บริการ รปภ. โดยจำนวนการจ้างคือ 10 นาย  ผู้ให้บริการรายแรกให้เครื่อง  Bit Visitor ซึ่งสะดวกและแม่นยำรวดเร็วเหมาะสำหรับหน่วยงานใหญ่และมีมูลค่าสูง แต่อีกผู้ให้บริการมีเพียงคูปองแลกบัตร ลงเวลาด้วยการเขียนหรือใช้เพียงเครื่องประทับเวลา ซึ่งมีความล่าช้าและขาดความแม่นยำมีโอกาสเกิดการผิดพลาดสูงอุปกรณ์
  จึงถือเป็นต้นทุนที่สำคัญเพราะมีการเสื่อมตามการใช้งานและต้องคอยบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งจำนวนอุปกรณ์คุณภาพของอุปกรณ์แปรผันตรงกับ ค่าบริการ ( ผู้ให้บริการบางรายมีค่าบริการสำหรับเช่าอุปกรณ์เสริมแยก ซึ่งเป็นราคาที่ไม่รวมในค่าบริการรักษาความปลอดภัย )
 5. สิ่งอื่น ๆที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์คุณค่าให้กับบริษัท รปภ.
  พันธมิตรทางธุรกิจ ความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร ทีมงาน การสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างบริการและความปลอดภัยให้โดดเด่น เช่นมีบริการทีมดับเพลิงเอกชนสำหรับการฝึกอบรมดับเพลิงประจำปีให้กับหน่วยงาน
  ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการตรวจหน่วยงานเพิ่มพิเศษ หรือตู้แดงของเจ้าหน้าที่สายตรวจตำรวจ
  จึงถือเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์บริษัท รปภ.

แล้วปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นเหล่านั้นล้วนมีประโยชน์จริงหรือไม่ ?
คำตอบก็คือ

อยู่ที่จุดประสงค์ของการว่าจ้าง ของผู้ว่าจ้าง ว่าจ้างเพราะอะไร จ้างไปทำอะไร ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน อยู่ที่เป้าหมายสูงสุดของการให้บริการ ของบริษัท รปภ ที่ให้ความสำคัญในแต่ละด้านต่างกัน บางรายเน้นนำเสนอด้านการฝึกอบรมพนักงาน บางรายเน้นการเฟ้นหาบุคคลที่เหมาะสม  
และสุดท้ายอยู่ที่มุมมองของลูกค้าต่อคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นที่ บริษัท รปภ. เป็นผู้นำเสนอให้เห็นถึงประโยชน์ของสิ่งที่ตนมีหรือถนัด

ราคาค่าบริการ รปภ. จึงเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวตามกฏเกณฑ์ และ อยู่ที่มุมมองของลูกค้า
ว่าเข้าถึงความสำคัญของสิ่งที่ บริษัท รปภ นำเสนอ หรือไม่

แล้วราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย
จะมีประโยชน์ต่อการรับรู้ถึงคุณภาพอย่างไร
ในเมื่อสุดท้ายต้องทำการเปรียบเทียบในอีกหลายปัจจัย

สิ่งหนึ่งที่ ระดับของราคาค่าบริการที่ต่างกัน สามารถช่วยวิเคราะห์คุณภาพของบริษัท รปภ ได้นั้นคือการตรวจสอบ โครงสร้างทางรายได้ของ พนักงาน รปภ สิ่งนี้ช่วยยืนยันคุณภาพได้อย่างไร

เพราะ ค่าแรงสวัสดิการและรายได้จากการทำงาน ของ รปภ. เป็นสิ่งดึงดูดและจูงใจของผู้ที่กำลังหางานอยู่ให้เกิดการเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับก่อนการไปสมัครงาน
บริษัท รปภ ที่สร้างการดึงดูดได้หรือมีความน่าสนใจมากกว่า จึงได้เปรียบที่มีตัวเลือกให้คัดเลือกได้มาก การหาผู้ที่เหมาะสมจึงง่ายกว่าและไวกว่า

ซึ่งโครงสร้างทางรายได้ที่มากขึ้นหรือสวัสดิการที่ดีกว่ากันนั้น บริษัท รปภ. จึงต้องรีดเค้นศักยภาพ ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน จากพนักงานของตนเป็นอย่างสูง เพื่อที่จะได้สอดคล้องกับการรับประกันต่อลูกค้า ว่าสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขการว่าจ้าง 

ราคาค่าบริการของบริษัท รปภ.จึงแตกต่างกันตามต้นทุนและคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s