บริษัทรักษาความปลอดภัย แบล็ค ฮอว์ค อินเตอร์การ์ด จำกัด หรือ ” BHI ” ถูกก่อตั้งมาด้วยปณิธานที่ อยากจะสร้างองค์กร ที่มีธรรมาภิบาลที่ดีเลิศ การบริการที่เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจ และการพัฒนาองค์ความรู้ในงานรักษาความปลอดภัย ทั้งด้านการบริหารหน่วยงาน และด้านการบริหารจัดการกำลังพล ให้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าและพนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างแท้จริง

ชัย ศรีสุนทร
กรรมการผู้จัดการ