• ค่าบริการที่เหมาะสม ถูกวัดจากอะไร ใครเป็นคนกำหนด ? ผู้ท […]