มุ่งมั่นมอบบริการที่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ว่าจ้าง

เราเป็นผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัย ที่ต้องการมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าทุกรายอย่างเต็มความสามารถ โดยเน้นคุณภาพของงานบริการ
และประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรและหน่วยงานลูกค้าอยู่เสมอ

บริการงานจราจร

อำนวยความสะดวกด้านงานจราจร บริหารจัดการพื้นที่ภายในหน่วยงาน การโบกจราจรเพื่ออำนวยสู่ท้องถนนเข้าและออก การจราจรเพื่อการจอดรถ และสัญจรภายในหน่วยงาน

บริการงานต้อนรับ,ประชาสัมพันธ์,จุดให้บริการ

บริการต้อนรับผู้มาติดต่อ ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์
บริการเปิดประตูส่วนห้องล็อบบี้สำหรับบริการลูกค้าเข้าและออกโดย Doorman โดยเน้นบุคลิกที่เป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตใจรักงานบริการ

บริการตามเงื่อนไขผู้ว่าจ้างอื่นๆ

ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป เช่นงานตรวจสอบการเข้า-ออก ของบุคคลภายนอกและผู้รับเหมา , การแลกบัตรเพื่อเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อ , งานเดินตรวจตราเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย , การรับพัสดุ
การแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ


“The reward for work well done
is the opportunity to do more.”

BHI