ชุดเครื่องแบบมาตรฐาน BHI

เชิ้ตขาวแขนยาว
เหมาะสำหรับหน่วยงาน ที่มีการต้อนรับบ่อยและอยู่ในอาคาร

ซาฟารีดำ
เหมาะสำหรับหน่วยงานทั่วไป ที่มีลักษณะการทำงานหลากหลาย

เครื่องแบบมาตรฐานสีขาว แขนสั้น
เหมาะสำหรับงานทั่วไป ทั้งภายในและนอกอาคาร

เครื่องแบบมาตรฐานสีขาว แขนสั้น พร้อมอุปกรณ์จราจร
เหมาะสำหรับงานอำนวยความสะดวกและเน้นความปลอดภัยสูง